Show

Chất liệu: Gỗ tấm được dán vỏ bằng gỗ keo và khung rắn chắc Kích thước: - T- KB003: 1620*2020 & 1820*2020 - T- BT004: 560*430*760

Chất liệu: Gỗ sồi châu Âu phong hóa Kích thước: - LV- KB007: 1620*2020 & 1820*2020 - LV- NS001: 500*400*660

Chất liệu : Gỗ sồi Kích thước: 1700*450*950

Gỗ: Gỗ keo phong hóa Kích thước: - P- KB023: 1620*2020 & 1820*2020 - P- BT020: 650*450*600

Chất liệu : Gỗ sồi Kích thước: 1000*360*1000

Chất liệu: Gỗ thông phong hóa tái chế Kích thước: - R- KBLFE009: 1620*2020 & 1820*2020 - CR- NS001: 520*400*700

Chất liệu : Gỗ sồi Kích thước: 800*360*1740

Chất liệu: Tấm vỏ gỗ keo và Khung cứng Kích thước: - CB- KB003: 1620*2020 & 1820*2020 - CB- BT005: 540*360*690

Chất liệu : Gỗ sồi Kích thước: 800*360*1740

Show

Follow me

Google Maps

Thông tin liên hệ

NỘI THẤT BÍCH THỦY

 
Lên