Show

Bàn TB03 : W1600 x D800 x H750 hoặc : W1400 x D800 x H750 mm Ghế TGA03 : W430 x D495 x H950 mm

Bàn TB09 : W1600 x D800 x H775 mm hoặc : W1360 x D800 x H775 mm Ghế TGA24 : W430 x D530 x H1000 mm

Bàn TB21 : Φ1400 x H750 mm Ghế TGA21 : W440 x D540 x H1000 mm

Bàn TB10 : W1800 x D900 x D760 mm hoặc : W1600 x D800 x H760 mm Ghế TGA08 : W440 x D510 x H1000 mm

Bàn TB09 : W1600 x D800 x H775 mm hoặc : W1360 x D800 x H775 mm Ghế TGA02 : W430 x D530 x H1000 mm

Bàn TB03 : W1600 x D800 x H750 mm hoặc : W1400 x D800 x H750 mm Ghế TGA01 : W430 x D520 x H1050 mm

Bàn TB06 : W1800 x D900 x H750 mm hoặc : W1600 x D800 x H750 mm Ghế TGA08 : W440 x D510 x H1000 mm

Show

Follow me

Google Maps

Thông tin liên hệ

NỘI THẤT BÍCH THỦY

 
Lên