Nhà sản xuất:
Chọn nhà sản xuất
Show

Chất liệu: Gỗ sồi phong hóa Kích thước: Mã DWO-KB017: 1620*2020 ; 1820*2020 Mã DWO-BT018: 540*400*700

Chất liệu : Gỗ sồi Mã: - VV- KB050: 1620*2020 & 1820*2020 - VV- LT002: 600*450*600

Chất liệu : Gỗ sồi Kich thước: 1620*2020

Chất liệu : Gỗ sồi Kích thước: 1220*1920

Chất liệu: Gỗ thông phong hóa Mã: - KD- KB017: 1620*2020 & 1820*2020 - KD- BT018: 540*400*700

Chất liệu: Gỗ thông tái chế Kích thước: - PNM- KB003: 1620*2020 & 1820*2020 - PNM- NS007: 520*400*700

Chất liệu: Gỗ tấm được dán vỏ bằng gỗ keo và khung rắn chắc Kích thước: - T- KB003: 1620*2020 & 1820*2020 - T- BT004: 560*430*760

Chất liệu: Gỗ sồi châu Âu phong hóa Kích thước: - LV- KB007: 1620*2020 & 1820*2020 - LV- NS001: 500*400*660

Gỗ: Gỗ keo phong hóa Kích thước: - P- KB023: 1620*2020 & 1820*2020 - P- BT020: 650*450*600

Nhà sản xuất:
Chọn nhà sản xuất
Show

Follow me

Google Maps

Thông tin liên hệ

NỘI THẤT BÍCH THỦY

 
Lên